İran Rusiyadan yardım istədi .....                        Açılan atəş hərbiçimizin həyatına son qoydu .....                        Neftlə bağlı qərara Azərbaycanın müsbət reaksiyası .....                        Xəzərdə canlıların məhvi davam edir - 1700 suiti cəsədi .....                        İngiltərədən komandasına 450 minlik mükafat şərti.. .....                        Sumqayıtda yanğın - İki uşaq öldü .....                        İranda yeni qərar - Əxlaq polisi ləğv olundu .....                        İranda etirazlara dəstək olan 115 hərbçi həbs olundu .....                        Daha 4 nəfər edam edildi .....                       
Tarix : 24-09-2022, 07:25
"Nur ocağı" Zaur Naqaninin şeirlərini təqdim edir


"Nur ocağı" Zaur Naqaninin şeirlərini təqdim edir

Hikmət
Hikməti yaradan xəlq eyləyərmiş,
Ona milyonların gücü yetişməz.
Allah bir meyvəyə, izin verməmiş,
Qalar saplağında acı, yetişməz.
*****
Xəlq etdi bəşəri min hikmət ilə,
Verdi məxluqata vəhdət, yaraşıq.
Ruhumuz Allahın nurundan, gilə,
Şükür ki, biz "ONA,, möhtac olmuşuq.
*****
Səninlə dünyaya birgə göz açmış,
Alnına yazılan "qədər,, hikmətdir.
Ayaq dırnağının ucundan tutmuş,
Saçının dibinə qədər hikmətdir.
*****
Hikmətdir gözünün nurlu baxmağı,
Kor olsan, düşərsən elin gözündən,
Dost olmaz səninlə elin axmağı,
Usanıb bezərsən özün - özündən.
*****
Hikmətdir nəfəsin gedib, gəlişi .
Sinəndə döyünən ürək bəs nədir?
Odur bir bədəndə görən hər işi .
Bu hikmət haykıran, bir əfsanədir.
*****
Qəlbində çağlayan bulağdır hikmət .
O təbdir ki alır, Allahdan ilham.
Dinləyib, anlayan, qulağdır hikmət.
Yəqindir anlamaz, əqlidən na'kam.
*****
Ən gözəl nümunə nemətdir ağıl,
Hörmətin, izzətin, qədrini bilən.
Hikmətli sözünlə dünyaya dağıl,
Qaralan qəlblərə, nur kimi ələn.
*****
Yeriyir ayağın, tutur əllərin,
Bədənin ruhuna, dar bir qəfəsdir.
Hikmətdir ağaran qara tellərin,
İçinə çəkdiyin təmiz nəfəsdir .
*****
Ey dindən xəbərsiz möcüzə gəzən!
Tükənməz hikmətdir, şairin sözü.
Bəzən insanların əlindən bezən,
Dərin bir hikmətdir dünyanın özü .

Şeiriyyət
Qəlbləri oxşayan, qəm çözən aləm,
Barı tükənməyən bağdı şeiriyyət.
Mühəndisi ürək, kağız və qələm,
Çiləsi bitməyən dağdı şeiriyyat.
***
Hər zaman təzədir, hər zaman yeni,
Məqsədi bilinməz , bilinməz yönü,
Qoruqla , qaytaqla kəsilməz önü ,
Zamanla dolanan çağdı şeiriyyət.
***
Bəzən sədalandı eşq nəğməsindən,
Süzüldü şairin dürr sinəsindən,
Bəzən bir qəribin ah - naləsindən,
Qəhəri içində boğdu şeiriyət.
***
Bəhs etdi gecələr aydan , ulduzdan,
Atadan , anadan , oğuldan , qızdan,
Şaxtalı gecədən , soyuq payızdan,
Bahara günəştək doğdu şeiriyyət .
***
Dindi ürəklərin sarı simində ,
Gözəl ölkəmizin dövlət himnində,
Aşkardır Allahın Quran elmində,
Göydən mələklərlə yağdı şeiriyət.
***
Hislər cilalanan , hislər dolaşan,
Səmalar vəsf edən , sərhədlər aşan,
Durmadan dillərdə gəzən, danışan,
Sevən ürəklərə sığdı şeiriyyət.
***
Yetdi Naqaninin hərdən dadına,
Bəzən də yandırdı eşqin oduna,
Bəzən xəyal oldu hər muradına,
Ömrünü qələmdən sağdı şeyriyat.
Nisyə olmasa
(satirik qəzəl)

Görəsən dövr eləyər hali necə, bu millətin,
Nisyə ərzaq verəni, ölsə gecə, bu millətin.

Çoxu üsyana dalıb, meyl eləyər intihara,
Sonuna yol açılar, incə-incə bu millətin .

Bir ayın maaşı yetincə, yüzü adlar füqəra,
Səsi çıxmaz yenə də, min olunca bu millətin.

Elə zəncirdi ki, bu qopsa qopar ərşə qiyam,
Dostu düşmana dönər bircə-bircə bu millətin.

Nisyə alver eləyir varlı, qulu həm kasıbı,
Psixoloji durumu çökdü məncə bu millətin.

Nə qədər dövləti var, nisyə alır çay, siqaret,
Var elə fərdi dönüb, lap gülüncə, bu millətin.

Eləsi var doğulur, nisyə yığıb borclu ölür ,
Ömrü qulluqda keçir, borc silincə, bu millətin.

Dost sınağı
Desələr mən dostu necə sınayım?
De ki, dar günündə tanıyacaqsan.
Bəs dara düşəndə necə anlayım?
Dadına yetməsə qınayacaqsan.
*******
İlk öncə dostunu imanla sına,
Gör o üz tuturmu haqq qapısına?
Əxlaqı sığırsa din libasına?
Onda bu hikməti, anlayacaqsan.
*******
Əgər bir yalanı duysan dilindən,
Əyrilik, xəbislik, görsən əlindən,
Fərqli görünərsə, içi, çölündən,
Peşimanca başını bulayacaqsan .
*******
Çəkdiyin əziyyət olacaq hədər,
Əlini cibində güdərsə əgər,
Dostun düşman olsa bağlayıb qəhər,
Oturub uşaqtək ağlayacaqsan.
*******
Naqani, dostundur tək, qadir Allah ,
Zikr eylə , O hökmdarındır Vallah ,
Hər kəsə inanma , bir bunu anla ,
Bil ki , tək haqqa bel bağlayacaqsan.


Ağsu
Dumanlı dağlara, yaz gələndə bax,
Örkən dolaylarda, gül qucaq-qucaq,
Sazıyla, sözüylə yadda qalacaq,
Şairlər beşiyi, bələyi Ağsu.
*****
Kök salıb sevgisi, qəlbimi qazır,
"AĞSU,, çay köksündə dərələr azır,
Şairlər hüsnünə şeirlər yazır,
Dilimin sərvəri, bəzəyi Ağsu.
*****
Dilində ləhcəsi şirin bal kimi
Ustadlar sinəndə coşur sel kimi
Bir ağ ləçəyisən gözəl ölkəmin
Yurdumun naxışı, ilməyi "AĞSU,,
*****
Qonaqlar ötüşür seyrindən bol-bol,
Şəkiyə, Muğana, bir işıqlı yol,
Gələnə Salam ver, gedənə sağol,
Şirvanın, muğanın gənziyi Ağsu.
*****
Elimə, obama heyran olmuşam,
Yeyib duz çörəyin, yaşa dolmuşam.
Adınla böyüyüb, hey ucalmışam,
Eşqimin həmdəmi, özəyi Ağsu.
*****
Adına şeirlər, qoşmalar deyim
Yazın bir gözəldir, qışımı deyim
Sərvət torpağındır, daşınmı deyim
Şeir bulağımın, mənbəyi Ağsu.
*****
Sənin ağ suyunla, yoğrulmuşam mən,
Nə yaxşı qoynunda doğulmuşam mən,
Səndən ayrılmaram, a dilbər güşəm
Könlümün istəyi, diləyi Ağsu.

Azərbaycanım
Süzülür qəlbimdən şirin nəğmətək,
O mənim canımda yaşayan canım.
Onunla döyünür sinəmdə ürək,
Arzudur, muraddır Azərbaycanım.
*****
Alnıma yazılan yazı -Vətəndir,
Eşqimin ocağı, közü -Vətəndir,
Şəhidlər baş qoyan, üzü -Vətəndir,
Namusdur, qeyrətdir Azərbaycanım.
*****
Şövkəti - şanıma, yaraşıq adı,
Ömrümün ləzzəti dadı ondadı,
Ona məhəbbətim ümman boydadı,
Mənalı həyatdır Azərbaycanım.
*****
Yetmiş il əsarət çəksə də başı,
Qürurla dayandı o zülmə qarşı,
Qazandı hər zaman zəfər, savaşı,
Şükür ki, azaddır Azərbaycanım,
*****
Şairlər köksündə coşur havalı,
Mənə ilham verir hüsnü - camalı,
Ruhum parçalanar düşsəm aralı,
Mənə qol - qanaddır Azərbaycanım.

Allahı ucalt
Şairlik bir ali zirvədir oğul,
Gərəkdir mənalı, sözün ucala .
Allah sevmədiyi, sözdən uzağ ol,
Dinini uca tu , qoyma alçala.
*******
Onu üstün tutsan Özünə layiq,
Gözəl Cənnətində mehmanlar səni.
İşlətmə şeirdə söyüş, nalayiq,
Hər an yada salar, səhmanlar səni.
*******
O, şair söylədi Quranda bizə,
Nə gözəl qismətdir, bizə yazılan .
Seçib bircə-bircə çıxartdı üzə,
Bu ali hikmətdir bizə yozulan.
*******
O , haqqın dəryası o, Sahibi-Mülk,
Bir yumruq ürəyə, dünya sığdırıb.
Qələmlə bağladı bizi ömürlük,
Sözü mələklərlə bizə yağdırıb.
*******
İnsanı hörmətdən salanda sözdür,
İstər bir şeirdə, bəhrdə söylə.
Haqqa, ibadətə duranda sözdü ,
Çəkinmə axşam da, səhər də söylə.
*******
Cənnətin qapsını açar əməllər,
Əlini doğruya, halala öyrət .
Düşür cəhənnəmə, günah edənlər ,
Ən böyük günahdır, şirkilə, ilə qeybət.
*******
Naqani, imanın sənə bir çıraq,
Usanma şövq ilə, ucalt Allahı .
Sənə bil, sonunda Rəbbin qalacaq .
Odur insanların sonsuz pənahı.
VƏTƏN QAZİLƏRİ.{qəzəl}
Düşmənin bağrına qan saldı Vətən Qaziləri .
Şəhidlərin qanını aldı Vətən Qaziləri .
✓✓✓✓✓✓✓
O ,Ana torpaq üçün verdi əlin, həm ayağın,
Bu oğul borcu deyib sildi Vətən Qaziləri.
✓✓✓✓✓✓✓
Sinəsin etdi sipər düşmənə bu torpaq üçün,
Vətəni öz Anası bildi Vətən Qaziləri.
✓✓✓✓✓✓✓
Dayana bilməz ola qarşısında sal qayalar,
Səsi eldən duyulan seldi Vətən Qaziləri.
✓✓✓✓✓✓✓
Qısa müddətdə alıb torpağı mənfur yağıdan,
Layiqli bir zəfəri çaldı Vətən Qaziləri .

Ayrı düşübdü
Bir zaman sevərdim divanə kimi,
Ruhum acılardan hey bürüşübdü.
Həsrəti qəlbimdən qovana kimi,
Gördüm məhəbbətdən ayrı düşübdü.
****
Mən sevə bilmirəm artıq heç nəyi,
Hər şey adiləşib cəlb etmir məni,
Könlüm intizarın olub məskəni,
Zərdən - zərafətdən ayrı düşübdü.
*****
Mən qane olmadım bu gedişatdan,
Qanunu pozulmuş qoca həyatdan,
İnsan insanlığı çıxarıb yaddan,
Dindən , mərhəmətdən ayrı düşübdü.
*****
Görəndə qəlbimi, bürüyür qəhər,
Dözürəm dişimi sıxıb bir təhər,
Elm, mədəniyyət verməyib bəhər,
Alim kəramətdən ayrı düşübdü.
*****
Rüşvətin önündə çevrilib qula,
Etibar , şərafət dönüb nağıla,
İndi gəl birinə sözdə bel bağla ,
Sirrlər sədaqətdən ayrı düşübdü.
*****
Yerini bilməyir qoca, nə cavan,
İndi baş tərəfdə oturur nadan,
Ülvi səmimiyyət itib aradan,
Məclislər hörmətdən ayrı düşübdü.
*****
Səbr eylə Naqani ümüdlə yaşa,
Sözlərin zamanla dönər daş - qaşa,
Səni çətin düşər naşılar başa,
Cahillər hikmətdən ayrı düşübdü .

Kələğayı.{qəzəl}
Bizə əcdadımızın mirasıdır kəlağayı,
Gözəl ismətli xanım libasıdır kələğayı.
✓✓✓✓✓✓✓
Yaraşıqdır elimin qızlarına maaşə Allah,
Gözəllərin əbası, ədasıdır kəlağayı .
✓✓✓✓✓✓✓
Necə sərkərdələrin aşmadığı səddi olub,
Neçə qanlı qadanın fədasıdır kələğayı .
✓✓✓✓✓✓✓
Çünki Qur'anda keçən adı hecab örtüyüdür,
Abrıdır zövcələrin həyasıdır kələğayı.
✓✓✓✓✓✓✓
Keçmişdə gözəlliyin gizli tutub, bəy evinə,
Aparan hər gəlinin fatasıdır kələğayı.
✓✓✓✓✓✓✓
Cilvəli, işvəli həm nazlı gözəllər bəzəyən,
Milli atributların butasıdır kələğayı .
✓✓✓✓✓✓✓
Bizə Hakdan yozulan namusu - iffət rəmzi,
O "Cəllə - Cəlalühü,, n cidasıdır kələğayı.

NUR OCAĞI.{qəzəl}
Bura bir "NUR OCAĞI,,sorağı dillərdə gəzir .
Dür dolu hər bucağı, var gücü sellərdə gəzir.
✓✓✓✓✓✓✓
Şairlər - şairələr məsgəni bu şeyri məkan,
Yeri var sevgi kimi daim könüllərdə gəzir.
✓✓✓✓✓✓✓
Adı Allah Nurudur girməz ora şeytan əli,
Yayılıb şöhrəti - şanı bizim Ellərdə gəzir.
✓✓✓✓✓✓✓
Oturub başda hecablı Anam Sehranə xanım,
San ki bülbül avazı baxçada güllərdə gəzir.
✓✓✓✓✓✓✓
Bir günəştək saçacaq nurunu dünyaya, fəqət,
Sorağı in şə Allah ki yaxın illərdə gəzir .
✓✓✓✓✓✓✓
Qurulubdur bu məkan min poetik əşar ilə
Dili bal, xətri əziz, təbləri zillərdə gəzir.
✓✓✓✓✓✓✓
Səni Naqani kimi sevdi bu ismətli ocağ,
Şeirin, həm qəzəli istəyi dillərdə gəzir.

Bir də baxım
Sellər, sular kimi axdım o yoldan,
Sən ötdün arxanca baxdım o yoldan,
Qəlbimə bir hicran taxdım o yoldan
Nə olar, geriyə dön bir də baxım.
***
Sənə mail olan könlümü qırma,
Həsrətin oduna məni yandırma,
Baxışın hilaldır, gözlərin xurma,
Nə olar, geriyə dön bir də baxım.
***
Eşqin yuva qurdu könlümdə bəşşaş,
Söndürdü odumu o yavaş - yavaş,
Demirəm yaxın gəl , nə də uzaqlaş,
Nə olar, geriyə dön bir də baxım.
***
Bu hicran, bu həsrət yaraşmaz bizə,
Sayıram, günlərə qəm düzə - düzə,
Məni əsir edən, o qara gözə,
Nə olar, geriyə dön bir də baxım.
***
Etmə Naqaniyə naz, nə gərək var ?
Onsuz da ömrünü çürüdüb zinhar,
Deyir can alandı səndə baxışlar,
Nə olar, geriyə dön bir də baxım.

Xanım Dilbazi
Min şeir bağıydı ətirli, gülşən,
Xalqının dərdinə alışan, bişən,
Odlara yandıran, odlara düşən,
Məğrur Ana idi xanım Dilbazi.
***
Odlu silahıydı el məhəbbəti,
Dillər əzbəriydi sözü, söhbəti,
Sevib vəsf edərdi hey təbiəti,
Telli sona idi, xanım Dilbazi.
***
Baharda fidandı, payızda xəzan,
Özü doğru - dürüst, qələmi yazan,
Sözüylə nadana dar qəbir qazan,
Dərin məna idi, xanım Dilbazi.

Bu həyat belədir
Bir daha gözünə dəyməsin kədər,
Bu həyat onsuz da incidib səni.
Bir azca kəc baxsan gözünü didər,
Bu dünya belədir, sevmir kimsəni.
*****
Bir gün güldürəcək, bir gün solacaq ,
Dost kimi, düşmən olacaq ,
Bir acı yaş kimi, gözə dolacaq ,
Bu həyat belədir, sevmir kimsəni.
*****
Sənin sevdiklərin onun əlində,
Ayrıla bilmirsən sonun əlində,
Durub başın üstə donun əlində,
Bu həyat belədir, sevmir kimsəni.
*****
Bitirə bilməzsən, qalı çox uzun ,
Dumanlı dərəsi, yolu çox uzun ,
Dindirmə əzəcək, dili çox uzun ,
Bu həyat belədir, sevmir kimsəni.
*****
Naqani bu həyat , belədir belə ,
Kimsə xoş üzünü görməyib hələ ,
Gülsən ağladacaq o gülə - gülə ,
Bu həyat belədir , sevmir kimsəni.
Budu , bu dünya.
Rüşvətlə alınan günahın, yükün,
Kasıbın belinə çatır bu dünya .
Yazığın gözündən çəkdiyi tükün,
Özünə tir kimi satır bu dünya .
*****
Üzünə baxmayır üz tutanların,
Dadına tez çatır , şarlatanların,
Aldanıb nəfsinə şər - şeytanların,
Getdikcə günaha batır bu dünya.
*****
Suyu səmalardan, mayası gildən,
Anlamaz Tövratdan, Zəbur, İncildən .
"QURAN,,ı dinləyib saxdakar dildən,
Halalı - harama qatır bu dünya.
*****
Mərdlərə dar qəbir, kəfəni zülüm ,
Varlıya eyş - işrət, kasıba ölüm ,
Aldanma, toruna düşərsən, gülüm ,
Qıvrılıb pusquda yatır bu dünya.
*****
Çəkəcək sorğuya olsan da padşah .
Bu yerin, bu göyün sahibi Allah .
Bir ömür eyləsən Naqani, sərgah ,
Səni öz başından atır bu dünya.


PaylaşBölmə: Ədəbiyyat / Karusel / Xəbər lenti
Fikirlər
Sorğu
Saytımızda hansı mövzulara daha çox yer verilməsini istəyirsiniz?


Son buraxılışımız
Facebook səhifəmiz
Təqvim
«    Dekabr 2022    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Reklam
Hava
Valyuta
Reklam

Sayğac
Ən çox baxılanlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəbər lenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto
Erməni tərəfdən Azərbaycan mövqeləri belə görünür... - VİDEO


Bütöv.az
Video
"Vətən Qəhrəmanları" Şəhid İlyas Nəsirov


All rights reserved ©2012 Butov.az
Created by: Daraaz.net Wep Developer By DaDaSHoV
MATERİLLARDAN İSTİFADƏ EDİLƏRKĦƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!