BMT rəhbərindən dünyaya çağırış .....                        BMT rəhbərindən dünyaya çağırış .....                        İranda insident - Deputatların ofisinə hücum edildi .....                        Komissiyanın tərkibi genişləndirildi .....                        Ukraynalı prezidentdən mükafatlandırma .....                        PKK üzvü Türkiyəyə göndərildi .....                        Sabahın hava proqnozu .....                        Azərbaycanlı gəncin edam olunmasına qərar verildi .....                        30 nəfər azyaşlı ukraynalı Azərbaycanda .....                       
24-07-2022, 08:46

"Nur Ocağı" Zaur Naqaninin şeirlərini-qəzəllərini təqdim edir:
"Nur Ocağı" Zaur Naqaninin şeirlərini-qəzəllərini təqdim edir:
Yazım.{qəzəl}
Ver mənə paslı qələm, sözlə vurum cila yazım,
Dünyanın gərdişini, gözüm dola-dola yazım.
*
Yazım o halına dəm, bir neçə dastan az olar,
Dərdini gizli çəkən, qəlbi yara qula, yazım.
*
Bu nə əyri , bu nə düz, anlamır heç kəs yerini,
Haqlılar haqq dilənir, haqqı ola-ola, yazım.
*
Var elə çarəsiz İnsan, dolanır hər günü ac,
Başını qatmaq üçün, qaçır sağa, sola, yazım
*
Dünənki yalan dönüb, bu gün doğru mizan qurur,
Söyləsin hap-gopunu, məndə bala-bala yazım.
*
Qamu bimar gəzir Allah, sənədir son ümüdİ,
Bu səbəb elminə aşkar, ver özün bəla, yazım.
*
Mənə yazdıqca gözəl, günləri şükründə qalıb,
Doymaz o zikrinə dil, İlham ala-ala yazım.

*********
Bu dünyanın.
Deyirlər ki, sev dünyanı, gözəldir,
Peşindəyəm, hələki bu güyanın.
Dünya hapdan-gopdan, dünya düzəldir,
De, nəyinə vurulum bu dünyanın?
***
De, nə deyim, nə danışım onunla?
Fərqi yoxdur, əvvəliylə, sonuyla,
Bir üz versəm, oynayacaq onuyla,
De, nəyinə vurulum bu dünyanın.?
***
Haqq çağırır, haqdan uzaq, gen gəzir,
Haqq itirib , "HAK,,dan uzaq , din gəzir,
Qiyamətdən qorxub, bucaq, tin gəzir,
De, nəyinə vurulum bu dünyanın?
***
Nəşələnib, itib başım tap deyır,
Tazı susub, dovşanlara qap deyir,
Yıxılanın kəs başını, xırp deyir,
De, nəyinə vurulum bu dünyanın?
***
Nə tənələr, vurdu mənə dinmədim,
Çox alçaldı, mən təninə enmədim,
Kədər səpdi, bircə - bircə dənlədim,
De, nəyinə vurulum bu dünyanın.?
***
Naqaniyəm, məcburam dolanmağa,
Tələsmirəm, gözlərinə dolmağa,
Yam - yamıara, gəzdirirsə "haftağa,,
De, nəyinə vurulum , bu dünyanın.?
Dünya düzələr.
Özümlə aparan, deyiləm naşı!
Dinləsin sükanın tutan kimsələr.
Keçib əyrilərin əlinə başı,
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr.
****
Qaldı dəngil - düngül, gəda əlində,
Çürüdü, çürüyən qida əlində,
Düşdü zalimlərin, oda əlində,
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr.
***
Duymadı kimsənin, bir kəlmə sözün,
Rüşvətlə bağladı, nadanlar gözün,
Oyuncaq eylədi, əllərdə özün,
Düşsə duz əllərə, dünya düzələr.
***
İtirib imanı - dini haçannan,
Dost olur, zinadan söhbət açannan,
Bir deyən varmıdır, uzaq qaç onnan?
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr
***
Utanmır adının bir hərifindən,
Bilmir yarandığın, kim tərəfindən?
Həzz alır əyrinin "şin,, tərifindən,
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr.
***
Aldanır uşaq tək, hər addım başı,
Getmir öz başına, deməsən "çoşı,,
Sürən bisavaddır, özü də naşı,
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr.
***
Boyum çox qısadır, çatmır boyuna,
Deyəm qulağına düzün, oyana,
Naqani, bunları qoysaq bir yana,
Düşsə düz əllərə, dünya düzələr.

Dünyaya aşiq.{qəzəl}
Özümü tərki cahan eylədim aşiq, sənə qalsın,
Uğruna bağrımı qan eylədim aşiq, sənə qalsın.
*
Məni dünya bələdi hər acıya, nisbəti dünya,
Ruzidən bəxtimi yan eylədi aşiq, sənə qalsın.
*
Səni öz halinə məftun eləyibdir, günü-gündən,
Bunu eşqinlə əyan eylədin aşiq, sənə qalsın.
*
Sənə girdabı verən kuyi yalannan, mədh edirlər,
Sözümü ziddinə-zənn eylədin aşiq, sənə qalsın.
*
Bilirəm başqa şirin hüsnü cəmalı, dili saysız,
Dadıb onsuzda ziyan eylədim aşiq, sənə qalsın.
*
Mən onu hər zaman öydüm nə səmərdi, gözüm ağlar?
Bu səbəbdirki bəyan eylədim aşiq, sənə qalsın.
*
Dönə min bağı gülüstanə yalandır, talan oldu,
Bu cavan ömrü xəzan eylədim aşiq, sənə qalsın.


A nazlım!

Yada düşən ilk xatirə kimisən,
Dili şəkər, əli nəzir, niyazlım,
Bir məsəl var, aya günə dönmüsən,
Gözlərini, gözüm gəzir a nazlım.
***
Xəyalım yoluna, düşər gecələr,
Yuxum qor götürüb, bişər gecələr,
Fikrin ürəyimi, deşər gecələr,
Ruhum fərağında azar, a nazlım.
***
Könlüm uçar, sən yadıma düşəndə,
Adın ürək adlı, dilbər güşəmdə,
İzin qalıb, sevincimdə, nəşəmdə,
Sənsizliyim, məni üzür, a nazlım.
***
Sən gedəli, dilim balsız, könlüm ac,
Dərd boynuma, dolanıb qulac-qulac,
Hərdən sənə yaman duyur ehtiyac,
Göynəməkdən qəlbim bezir, a nazlım.
***
Naz, qəmzəni at kənara, yaxın gəl,
Yel ol gülüm, saçlarıma toxun, gəl,
Sevgilimsən şən, yaramaz, həm dəcəl,
Şıltaqlığın verir huzur, a nazlım.

23-07-2022, 23:29
"Nur ocağı" Ramilə Əliyevanın şeirlərini təqdim edir:


"Nur ocağı" Ramilə Əliyevanın şeirlərini təqdim edir:

Yaşayır
İnsanoğlu bu dünyaya gələndən,
Bir qəribə güman ömrü yaşayır.
Yüksəkləri fəth eləmək istəyir,
Zirvələrdə duman ömrü yaşayır.
*
Bitmir sözü, tükənməyir arzusu,
Çiçək açır xoş niyyəti, duyğusu.
Məyus olur, bəzən sözün doğrusu,
Parçalanmış talan ömrü yaşayır.
*
Cəhd eyləyər, yuva qurar həvəslə,
Çalış, vuruş bu yuvanı sən bəslə.
Anlamayan, dinləməyən bir kəslə,
Bəzən küskün, yalan ömrü yaşayır.
*
Xatirələr dilləndirər ruhunu,
Təhlil edər yanlış ilə doğrunu.
Sarsılanda bu illərin yorğunu,
Əzrayıldan aman ömrü yaşayır.
*
Arzu sonsuz, ömür qısa, yol yarı,
İnsan qəlbi hey vəsf edər baharı,
Qarlı qışa düşəndə arzuları,
Şaxta çovğun, boran ömrü yaşayır.
*
Sual edər əvvəlini, sonunu,
Hey axtarar taleyinin yönünü.
Tapmayanda, itirəndə yolunu,
Bəlkələrdə qalan ömrü yaşayır...


Bilinməz

Qəribə dünyanın sakinləriyik,
Gecəsi bilinməz, günü bilinməz.
Düyğular qarışıq, hislər rəngbərəng,
Arzunun, istəyin yönü bilinməz.
*
İsıqlı sabahdan güc alan kəsin,
Yıxılan dikələn, ucalan kəsin,
Hər gün qətrə-qətrə qocalan kəsin,
Ömrünün əvvəli, sonu bilinməz.
*
Var-dövlət sahibi olanlar getdi,
Arzusu gözündə qalanlar getdi,
Bağçası baharda solanlar getdi,
O gedən köçlərin önü bilinməz.
*
Dünyanın min cürə gərdişi varmış,
Hər qəlbin duyğusu,vərdişi varmış,
Xeyirxah əməldə mərd işi varmış,
Sədası duyular, ünü bilinməz.


Düzəlmir

Bir bahar ömrünü yaşayır insan,
Taleyin boranı-qarı düzəlmir.
Qəlbində min arzu daşıyır insan,
Yarı düzəlsə də, yarı düzəlmir.
**
Dil açır qəlblərdə duyğu çələngi,
Dəyişir gözlərdə dünyanın rəngi,
Param-parça olmuş könlün ahəngi,
Yüz dəfə cilala, sarı düzəlmir.
**
Sevinc də, kədər də ömür payıdır,
Yorğun fikirlərim məni uyudur,
Ömrümüz bir karvan, sarvan yoludur,
Bağçamız xəzandır, barı düzəlmir.
**
Ey dünya, gəl durma mənim qəsdimə!
Ağrını-acını tökmə üstümə.
Mən qərib mehmanam, sənin qəsrinə,
Gəlmişəm sevincdən sarı,... düzəlmir.
**
Çalsın könüllərin xoş təranəsi,
Bürüsün ətrafı sevgi nəşəsi,
Qəlbində xoş niyyət daşıyan kəsin,
Deməsinlər heç vaxt halı düzəlmir.

Ucal Azərbaycanım
Ana yurdum, çiçəklənən diyarım,
Sənə bağlı duyğum, xoş arzularım,
Qoy var olsun elim, obam, mahalım,
Sabahından güc al, Azərbaycanım!
Ucaldıqca, ucal, Azərbaycanım!

Sən qəlbimin alovusan, odusan,
Sən eşqimin əzəl-axır adısan,
Sən dilimin bal damlayan dadısan,
Keçmişinlə qocal, Azərbaycanım!
Bu gününlə ucal, Azərbaycanım!

Dağlarının zirvəsində qar gözəl,
Yamaclarda gül toplayan yar gözəl,
Bağ-bağçanda heyva gözəl, nar gözəl,
Gözəllikdən bac al, Azərbaycanım!
Yüksəklərə ucal Azərbaycanım!

Çox yanlışlar durdu sənin qəsdinə,
Doğruları itirməyin qəsdi nə?
Mən qurbanam duruşuna, şəstinə,
Düşmənindən öc al, Azərbaycanım!
Sən tarix yaz, ucal Azərbaycanım!

Ey Vətənim, ey Yenilməz millətim,
Var-dövlətim, şan-şöhrətim, sərvətim,
Sənə bağlı saf duyğum, xoş niyyətim,
Zirvələrdə tac ol, Azərbaycanım!
Güdrətli ol, güc ol, Azərbaycanım!


Qocalıram mən
Qəribə istəkdir, qəribə duyğu,
Hər an varlığından güc alıram mən.
Qara saçlarına bəyazlar düşür,
Sən yaşa dolursan, qocalıram mən.
*
Güllərin ətrini verir nəfəsin,
Sənlə gözəlləşir, duyğum, həvəsim.
Ay məni, hər kəsdən qoruyan kəsim,
Sən varsan göylərə ucalıram mən.
*
Bir ömür həsr etdin mənə dünyada,
Bilmirəm neyləyim sənə dünyada,
Könlüm qərib sahil, kimsəsiz ada,
Bu qəmli taledən öc alıram mən.
*
Baxışın ruhuma qol-qanad verir,
Sən varsan həyat da mənə dad verir,
Hər kəs bu dünyaya bir cür ad verir,
Dünyanın yükündən bac alıram mən.
*
Yaşa ey ömrümün yorğun mələyi,
Qayğın, məhəbbətin ruhum gərəyi,
Dərdlərə dərmandı ana ürəyi,
Məlhəmsən sağalıb güc alıram mən!
Sən yaşa dolursan, qocalıram mən.

Ana
Sən mənim ömrümün yorğun mələyi,
Sən mənim damarda qanımsan, ana.
Sənin yoxluğuna dözməz ürəyim,
Saçımda bəyazım, ağımsan, ana.

İsti nəfəsinlə dünyam isindi,
Sevginlə, qayğınla qəlbim sevind,i
Sənsiz bir dünyada olmaq çətindi,
Həyata bağlanan bağımsan, ana.

Birgə addımladıq bu yollarda biz,
Yoruldu fikrimiz, əməllərimiz.
Axı neyləyərəm dünyada sənsiz?
Həm sevinc, həm kədər çağımsan, ana.

Payızda yuvadan köç edər quşlar,
Bir ömür sonlanar, bir ömür başlar,
Yarpaqlar tökülər, yağar yağışlar,
Artıq xəzan görmüş bağımsan, ana
21.10.2021.

ANA ÜRƏYİ
Sevgidən yaranıb sevinc payımdır,
Şeirimdi,nəğməmdi, duyğularımdı,
Gündüzlər günəşim, gecə ayımdı,
Sirli Kəhkəşandır, ana ürəyi.

Qayğısı tükənməz, istəyi sönməz,
Bağçası ətirli, gülləri solmaz.
Çalışar, vuruşar, yoruldum deməz,
Bir sirli məkandır, ana ürəyi.

Sarsılsan, yorulsan, yanlışa uysan,
Bir anda hər şeyin fərqinə varsan,
Hüzura, sevgiyə ehtiyac duysan,
Ən doğru ünvandır, ana ürəyi.

Varlığı dünyanın özü qədərdir,
Yoxluğu hüzündür, qəmdir, kədərdir,
Sakit bir limandır, coşqun Xəzərdir,
Dalğalı ümmandır, ana ürəyi.

Laylası həzindir, duyğusu dərin,
Baxar, hey yollara qəmli gözlərin,
Nigaran baxışın, müdrik sözlərin,
Dərdlərə dərmandır, ana ürəyi.
Təbibdir, loğmandır, ana ürəyi.

Sevgisini səxavətlə paylayar,
Kədərini ürəyində saxlayar,
Gecə-gündüz ümman kimi çağlayar,
Şeirdi, dastandı, ana ürəyi.
Bütöv bir cahandı, ana ürəyi.


07.03.2022.

21-07-2022, 00:22
Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Şüvəlan qəsəbə Mədəniyyət evində Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
İyulun 20-də Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Şüvəlan qəsəbə Mədəniyyət evində Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı, Qarabağ xanlığının banisi İbrahimxəlil xanın nəvəsi, Azərbaycan bədii fikrinin görkəmli siması Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri açıq elan edən aparıcı Aytən Nağıyeva tədbir iştirakçılarını salamlayıb, sonra Xurşidbanu Natəvan haqqında geniş məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, "Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi" İctimai Birliyinin sədri, publisist Güllü Eldar Tomarlı, eyni zamanda şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü, Hacıxanım Səadət Buta iştirak edərək Xan qızı Natəvanın həyat və yaradıcılığı haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verərək şairənin ədəbi yaradıcılığı, gördüyü xeyriyyə işləri ilə yadda qaldığını qeyd ediblər. Güllü Eldar Tomarlı və Hacıxanım Səadət Buta Xurşidbanunun ilhamla qələmə aldığı şeirləri səsləndiriblər.

“Səma” rəqs ansamblının qızlardan ibarət “Məşəl” rəqs kollektivinin çıxışı tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
20-07-2022, 17:11
"Nur Ocağı" Hənifə Şəbnəmin şeirlərini təqdim edir:


"Nur Ocağı" Hənifə Şəbnəmin şeirlərini təqdim edir:

Gözlərim
Nə zaman keçmişi seyrə çıxıram,
Qəhərdən kövrəlib dolur gözlərim.
Kirpiklərim şimşək kimi çaxnaşır,
Leysan yağan bulud olur gözlərim.
-----
Yaş yandıran yanağımda iz qalıb,
Baxışımda nə işvə, nə naz qalıb,
Odu sönüb kül altında köz qalıb,
Nuru azaldıqca solur gözlərim.
.........
Dürna qatarına bənzəyir illər,
Şəbnəmi külək tək qovur fəsillər,
Xəzan gəlib yasa batıbdı tellər,
Heyfini özündən alır gözlərim.

Bilmirəm
Deyirsən ki daha gileyli yazma,
Sevginin rəngini tuta bilmirəm.
Sinəmdə yurd salıb həsrət açısı,
Neyləyirəm söküb ata bilmirəm.
.......
Gileylənmək sanma mənə asandı,
Göynərtisi yeddi başlı çibandı,
İçmək olmur sanki açı dərmandı,
Arasına şərbət qata bilmirəm.
........
Yumaq kimi şözələnir yaddaşım,
Dərya olub boğur məni göz yaşım,
Yar vəfasız oldu, ölüb qardaşım,
Yorğanım od alıb yata bilmirəm.
.........
Sən hardan biləsən mən nələr çəkdim?
Əllərim qoynumda boynumu bükdüm.
Neçə məzar üstə göz yaşı tökdüm,
Axıb dərya oldu bata bilmirəm.
......
Kənardan baxana döyüş asandı,
Hökm amansız olub Şəbnəm qurbandı,
Ağlayanda, ağladanda insandı,
Zalımın felindən ötə bilmirəm.Sənəm Səbayelin xatirəsinə
........
Bir görüşlə ay Sənəm,
Yazıldın yaddaşıma.
O qədər doğmalaşdıq,
Döndün qız qardaşıma.
.......
Toy bayrama bənzədi,
Sizi gördüyüm günüm.
Sığal çəkdi başıma,
Gülümsər təbəsümün.
........
Əcəl zamansız aldı,
Ayrıldın cərgəmizdən.
Şəbnəm sizdən doymamış,
Sən nə tez doydun bizdən.

.........
Yazıram
Bir kövrək qanadlı Pərvanə olub,
Oduna yandığım şamdan yazıram.
Əriyən Şam, mənim bənizim solub,
Ah nalə çəkirəm qəmdən yazıram.
.........
Ömür yaşamamış yaşına dolan,
Arzusu muradı gözündə qalan,
Sevgiyə aldanıb qurbanlıq olan,
Ağlı dərya bəxti kəmdən yazıram
.........
Qəzaya uğradı sultanlıq taxdım
Dərya tək bulanıb lil olub axdım
Ruhumu apardı dalınca baxdım
Mənə qalan dərdi qəmdən yazıram
.........
Qəlbimdəki ağrı boyumu aşır
Yaş yandırıb yanaqlarım alışır
Göz yaşlarım mürəkkəbə qarışır
Qəlbimə süzülən andan yazıram
.........
Dönüb dağda Şəbnəm adlı səyyada
Sevgi gəzib tora düşdüm qayada
Bəxdim atlı özüm oldum piyada
Çatmadığım arzu kamdan yazıram

.......
Getdi

Oduma yanmağa pərvanə olan
Duman tək başıma dolandı getdi
Çal çarpaz dağ çəkib sinəmin üstə
Özü atəşimə qalandı getdi
.......
Öz evini yıxdı yad əlləriylə
Məni ağlatdı bəd əməlləriylə
Sevgimin yıxılan təməlləriylə
Ağlı dərya kimi bulandı getdi
........
Qayıt dedim doğru yola gəlmədi
Çox can dedim dəyərini bilmədi
Nə zaman ki peşkəş verdim almadı
Axırda sevgimi diləndi getdi
.........
Xəyanəti oldu başına töhmət
Əməlindən özü çəkdi xəcalət
O qaldı məndəki sevgiyə həsrət
Mənimsə varlığım talandı getdi
......
Rəvadımı Şəmnəm nələr yaşadı
İllərin yükünü tənha daşıdı
Köksümün altında sevgim üşüdü
Yaş olub gözümdən ələndi getdi

Yuxuda kəndi gördüm

Xatirəm çözələnib al əlvan yumaq kimi,
Məni məndən apardı dəcəl bir uşaq kimi,
Sevincimdən qaynayıb daşanda bulaq kimi,
Xəyalların içində yatıb yuxuya qaldım.
Gözlərimi yumanda hər yan çəməndi gördüm,
Yuxuda kəndi gördüm…
........
Xınalı kəklik kimi daşdan daşa səkirdim,
Xallı kəpənək olub güldən şirə çəkirdim
Ziyarətə bənzədib hər nə görsəm öpürdüm
(Sarı bulağa)endim (Bala təpə)yə cıxdım
(Bayrambulağı)ndakı qurulan bəndi gördüm
Yuxuda kəndi gördüm
..........
Qoca palıd yağışda başıma çətir oldu
Hörüyümə ilişən kollar saçımı ¹yoldu
Səmada çaxan şimşək yerdə vahimə saldıö
Qorxumdan diksinəndə kolluqdan düzə çıxdım
Cilovunu qoparan hürkək səməndi gördüm
Yuxuda kəndi gördüm
.......
Kölların arasında Bənövşələr boylanır
Yağış çəməni yuyub Lalə alışıb yanır
Meh əsib, şeh tökülür çəmənlər qurulanır
Sərçələr civildəşib, arılar şirə çəkir
Təbiyətin qoynunda nə varsa şəndi gördüm
Yuxuda kəndi gördüm
........
Bir yanda (Şindi) dağı əzəmətlə ucalır
Yamac gül çiçək açıb zirvəsində qar qalıra
Yayda (Keçəl təpə)də nənələr binə salır
Əyləşib süfrəsində nənəmə qonaq oldu
Əlvan boğçasındakı noğulu qəndi grdüm
Yuxuda kəndi gördüm

......
.
Gözümdə canlandırıb yenilməz Sultan kimi
Gəlişini gözlədim ağ atlı oğlan kimi
Bir nurani bəxdimi röyamda sənə yazdı
Həyatda can yoldaşı sevgimə bağban kimi
.......
Mürgülü çiçək idim cəh cəhindən ayıldım
Dən tutan sünbül oldum bar verdikcə əyuldum
Dərib səfamı gördün qiymətini bilmədin
Üzərimdən yol saldın ovuldum köşən kimi
.........
Gülümsər təbəssümüm dondu dodaqlarımda
Göz yaşım cığır saldı lalə yanaqlarımda
Şimşək çaxdı gürültu qopdu qulaqlarımdan
Yağış olub buluddan süzüldüm leysan kimi
.......
Ay vəfasız ömrümü sənə vermişdim hədər
Etibar eyləmişdim inanıb özüm qədər
Özüm sevginə əsir ruhum oldu dərbədər
Yaşamadan günlərim ötüşdü zaman kimi
........
Gözlədiyim ağ atlı oğlan döndü kabusa
İki günüm toy bayram üçüncü döndü yasa
Ölmək istədim bəlkə iztirablarım susa.
Məni güclə yaşatdı özünə qurban kimi
.......
Gündə neçə yol düşüb çıxdım qaynar qazandan
Bilmədim ondan küsüm ya bəxdimi yazandan
Nə Şəbnəmə yar oldu nə sevgisinə bağban
Dönüb şaxtalı qışa gəldi qar boran kimi
.....
Yar yolunda canımı çox eyləsəmdə fəda
Doğmalaşa bilmədim hər an bənzədim yada
Axan göz yaşım ümman, oldu mən özüm ada
Qəvvas olub dəryada üzməyidə bacardım
........
Vəfasıza uçmağa həran qol qanad oldum
Yenə qəlbində uzaq gözlərində yad oldum
Verdiyi əzablardan nə qədər bərbad oldum
O qədər tab gətirib dözməyidə bacardım
......
Bu zalım zamaniyə oldum günahsız qurban
İnsan bir dəfə ölər mən yüz yolla verdim can
Yalvarıb mətləbimi arzuladım tanrıdan
Düyün düşən bəxdimi çözməyidə bacardım
......
Keşməkeşli həyatın sınağından dərs aldım
İmtahanda meylimi kağız qələmə saldım
Qabarlı əlllərimin zəhmətiylə ucaldım
Alnım açıq üzüm ağ gəzməyidə bacardım
.......
Mənə çətin dərs verdi həyt adlı bu məktəb
Kipiyim qələm oldu göz yaşlarım mürəkkəb
Sonradan ozan oldum mən Hənifə Şəbnəm tək
Dərdimi ağ kağıza yazmağıda bacardım
20-07-2022, 13:57
"Nur Ocağı" Zəkəriyyə Qurbanovun şeirlərini təqdim edir:

"Nur Ocağı" Zəkəriyyə Qurbanovun şeirlərini təqdim edir:

Ümidlər sonuncu ölürlər

Silib əzabları, silib dərd-səri,
Qəlbimdə bir ümid gülü bitirdin.
Unutdum kədərli xatirələri,
Sən mənim ömrümə işıq gətirdin.

İndisə tərk edib gedirsən məni,
Tək qalan cismdir, ayrılansa can.
Unutma, əzizim, unutma, səni
Her yağan yağışla xatırlayacam.

Gedirsən, mən isə tək qalacağam,
Yağışlar könlümə həmdəm olacaq.
Səni gözləyəcəm ümidlə hər an,
Ümidlər sonuncu ölürlər ancaq.


Məktəb

Qayğısızdım bir zamanlar,
İndi bitir həmin anlar,
Həyəcandan qız-oğlanlar,
Girib başqa dona, məktəb.
*
Həyat albom, biz şəkillər,
Dolandı aylar, fəsillər,
Səndə keçirdiyim illər,
Heyif çatır sona, məktəb.
*
Çalan son zəngdirmi yəni,
Demək tərk edirəm səni,
Oğluntək yola sal məni,
Dua elə, ana məktəb.


Heyif

Unutdun sən məni ötən gün kimi,
İçdiyin o anda-amana heyif...
Sənə bəslədiyim təmiz sevgini,
Döndərdin böyük bir yalana heyif...
*
Səni düşünürdüm, bilsəydin, necə?
Nə gündüz bilirdim, nə də ki gecə.
Mənli günlərini döndərdin heçə,
Sənə sərf etdiyim zamana heyif...
*
Nə deyim, ay fələk, daha nə deyim?
Vəfasız yardandır sənə gileyim.
Onsuz yetim qalmış qəmli taleyim,
Düşübdür çiskinə, dumana heyif...
*
Necə gözəl idi, necə o çağlar,
Qəmli könlüm o illəri soraqlar,
Sevgiylə yaranan bağçalar, bağlar,
Nədənsə dönübdür xəzana heyif...


Gələcəyəm mən
Səni düşünürəm, olsam da harda,
Dondurmaz sevgimi boran da, qar da,
Laləli, nərgizli bir ilk baharda
Sənin görüşünə gələcəyəm mən.
*
Ömür parçalanib olsa da yarı,
Ürəyim can atır sevginə sarı,
Keçib dənizləri, kecib çayları,
Sənin görüşünə gələcəyəm mən.
*
Qurut gözlərində qalan nəmini,
Yandır məhəbbətin sönən şəmini,
Unudub dünyanın dərdi-qəmini,
Sənin görüşünə gələcəyəm mən.


Kaş
Silinib gedəydi duman, bulud, çən,
İnsan saçlarına düşməyəydi dən.
Zülümdən, əzabdan, qəmdən, qüssədən,
Gözlər kədərlənib dolmayaydı kaş.
*
Sevgiylə vuraydı bütün ürəklər,
Qol- qanad açaydı arzu - diləklər,
Könüllər oxşayan güllər, çiçəklər,
Təzə- tər qalaydı, solmayaydı kaş.
*
Ömrü uzanaydı səadətlərin,
Zamanı bitəydi şikayətlərin,
Vüsala yol gedən məhəbbətlərin,
Sonunda ayrılıq olmayaydı kaş.


Bağışla məni
Sevgimi dəyişməz duman da, sis də,
Verərəm canımı, təki sən istə.
Hər yağış yağanda, başının üstə
Tutduğun çətrinə bağışla məni!

Hər acı sözünə söyləyərəm can,
Qəlbim səninlədir, səninlə hər an.
Gözəl vücuduna gözəl yaraşan,
Saçının ətrinə bağışla məni!17-07-2022, 23:48
Polis Petrosyanın evində axtarış aparıb


“Bomba şousu”: Polis Petrosyanın evində axtarış aparıb

Ermənistanın birinci prezidenti Ter-Petrosyanın evinə bomba qoyulduğu barədə məlumat daxil olub.
Bu barədə eks-prezidentin mətbuat katibi Aram Musinyan “Sputnik Ermənistan”a deyib.
Bildirib ki, Petrosyanın malikanəsində polis əməkdaşları axtarış aparıblar, həmçinin əraziyə Patrul Xidmətinin alayı cəlb edilib.
Axtarışların nəticə vermədiyi, məlumatın yalan olduğu qeyd edilir.
17-07-2022, 14:35
"Nur Ocağı" təqdim edir:


Havva Nazim


"Nur Ocağı" təqdim edir
Kəndim
Həsrətəm yaz vaxtı “Öküzdağı”nın,
Döşündə lalələr saymağa, kəndim.
Utancaq güllərə bir tumar çəkib,
Bənovşə ətrini duymağa, kəndim.
*
Dümanın dərələr boyu sürünər,
Dümağ yapıncıya hərdən bürünər,
Bax yalın başından, füsun görünər,
Heç səndən olarmı doymaq, a kəndim?!
*
Şirin xəyallara səndə dalam kaş,
“Kələmdərəsi”ndə qələm alam kaş,
Pürrəngi çay ilə qonaq olam kaş,
Səhərlər bal dadan qaymağa, kəndim.
*
Yellənəm dumanın çənli saçından,
Nələr yada düşməz binə köçündən?
Toplayam yenə də otlar içindən,
Quzqulaq, gicitkən oymağa, kəndim.
*
Qəlbindən həsrəti bir gün siləcək,
Səni görcək bil ki, üzü güləcək,
Havva qucaq açıb yenə gələcək,
Yolunda bu canı qoymağa, kəndim.

10.04.2022
Həsrət
Dəyişməyin bir tozunu Vətənin,
Qucaq-qucaq almazına qürbətin.
Yavan çörək orda baldır, inan ki,
Unutmazsan damağında ləzzətin.
*
Yada düşsə qəlbin oda qalanar,
Hər telindən nisgil yükü sallanar,
Xəyallarda el-obaya yollanar,
İçin-için hey çəkərsən həsrətin.
*
Nə toyunda, nə yasında olursan,
Nə ağlayır, nə ürəkdən gülürsən,
Sən elinin qürbətlərdə bilirsən,
Hər tozunun, zərrəsinin qiymətin.
*
Hardan düşdün bu yabançı ellərə?
Dön yurduna, min qanadlı yellərə.
Ya dərviştək düş piyada yollara,
Çəkmə daha qürbət elin minnətin.
*
Bax, Havvanın könlü qubar eləyir,
Vücudunu həsrətlərə bələyir,
Axşam-axşam oturanda diləyir,
Qohumların dadlı-duzlu söhbətin.

29.04.2022

Gedirəm
Hərəyə bir ömür verib Yaradan,
Yolunun rəngləri ağdan, qaradan,
Çəkib göy qurşağı mən də aradan,
Rənglərin selində üzüb gedirəm.
*
Yerdən ta göylərə cığır salıram,
Küsən buludların könlün alıram,
Açıb qanadımı laçın oluram,
Əngin səmalarda süzüb gedirəm.
*
Dəryanın damlası bilib özümü,
Havvayam, deyirəm hərdən sözümü.
Hər kiçik damlada qoyub izimi,
Sonsuz ümmanlara sızıb gedirəm.

07.07.2022

Söylə
Söylə, göyərçinim, söylə qəribə,
Mənə yaxınımdan, yadımdan söylə.
Külünün hisləri ovcumda qalan,
İsti ocağımdan, odumdan söylə.
*
Söylə, darıxırmı ata ürəyi?
Anam bişiribmi sacda çörəyi?
Yanında vardımı təzə dürməyi?
Yavan çörəyimdən, cadımdan söylə.
*
Azadsan uçuşda, vüsətə dal sən,
Sərhədsiz səmada qanadlar çal sən,
Havvanın elindən yolunu sal sən,
Vətənə salamlar adımdan söylə.


25.12.2021
16-07-2022, 21:46
ABŞ Rusiyanı İrəvandan çıxarır


ABŞ Rusiyanı İrəvandan çıxarır
ABŞ Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarmaq üzərində işləyir.
Bu sözləri erməni ekspert Suren Sərkisyan FTX rəhbəri Uilyam Bernsin İrəvana səfərini şərh edərkən qeyd edib.
O bildirib ki, ABŞ-ın regionda siyasəti dəyişməyib. Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tam bərpasına yönəlib.
Sərkisyanın fikrincə, məhz buna görə Berns baş nazirdən əlavə Ermənistan MTX-nin deyil, Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşdü, çünki Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində prosesə İrəvan tərəfdən Armen Qriqoryan rəhbərlik edir, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşən də odur.
“FTX-nin regionda hədəfi Rusiya və İran olaraq qalır. Ancaq hazırda əsas diqqət Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılmasıdır, buna görə də Tehran hələlik sakitliyini qoruyur.
ABŞ Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazasının və Qarabağda sülhməramlılarının olmasını Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesinə ən ciddi maneə sayır. Buna görə də anlamaq lazımdır ki, Berns İrəvana hardan gəlib və buradan hara gedəcək”, - Sərkisyan vurğulayıb.
Qeyd edək ki, FTX rəhbərinin İrəvana səfəri ciddi reaksiyalara səbəb olub. Belə ki, bu, son 28 ildə ilk dəfədir.
Bernsin İrəvana səfəri haqda məlumatlar qapalı saxlanılırdı, yalnız ötən gün axşam saatlarında onun Paşinyan və Qriqoryanla görüşü təsdiqləndi.
12-07-2022, 16:03
Ermənistanda təlimə çağırış birmənalı qarşılanmadı


Ermənistanda təlimə çağırış birmənalı qarşılanmadı

Avqustun 1-dən oktyabrın 30-dək Ermənistanda hərbi vəzifəlilərin təlimi keçiriləcək. Hökumətin ehtiyatda olan hərbçiləri üç aylıq təlimlərə çağırması ölkədə birmənalı qarşılanmayıb. Ehtiyatda olan polkovnik Artaşes Mxitaryan deyib ki, 2017-ci ilin noyabrında qəbul edilmiş “Hərbi xidmət haqqında” qanuna əsasən, təlim-məşq toplanışları qısa müddətə keçirilməlidir. Amma indi 3 aylıq müddətdən söhbət gedir:
“Adətən 7-10 günlük müddətlərdə bacarıqların təkmilləşdirilmə məşqləri, yeni silahlarla tanışlıq təlimləri keçirilirdi. Artıq rüblük təlimlər nəzərdə tutulub. Əvvəllər yeni batalyonların formalaşdırılması əməliyyatlarının hazırlanması üçün üç aylıq toplantılar keçirilirdi”.
Polkovnik belə qənaətə gəlib ki, üç aylıq hərbi təlimlər ehtiyatda olanları döyüş növbətçiliyinə cəlb etmək üçün keçirilir.
“Kadr problemi var, Ermənistan Respublikasının cəbhə xətti artıq bir neçə dəfə uzundur. Mövcud qüvvələrlə döyüş növbətçiliyi apara bilmirik, ona görə də bu üç aylıq təlim-məşq toplanışları keçirilir. Avqustun 1-dən etibarən 1400-ə yaxın adam təlimə cəlb ediləcək ki, onların əksəriyyəti motoatıcı bölmələrdə xidmət keçəcək”.
Hökumətin 23 iyun qərarında toplanışa ehtiyatda olan 1444 nəfərin çağırılması nəzərdə tutulur. Onların 1249-u əsgər və praporşik, 65-i böyük praporşik, 130-u zabitdir. Hərbi toplanış Motoatıcı Qoşunları, Mühəndis Qoşunları, Raket-Artilleriya Qoşunları, Kəşfiyyat Qoşunları və Rabitə Qoşunlarını əhatə edəcək.
9-07-2022, 07:42
Hekayə
Əsgər Ordubadlı yazır:

Əsgər Ordubadlı yazır: "Dörd ildən sonra"

Adım Samiddir. Dörd il idi ki, ailəmdən ayrılmışdım. Daha o evdən əlaqəni kəsmiş, hətta yeddi yaşlı qızım Nurayı görmək üçün də getmirdim.
Qızımın mənim yolumu gözləməsini, ata nəfəsinə, ata qayğısına nə qədər çox ehtiyacı olduğunu da unutmuşdum.
Şəhərin mərkəzində ailəmdən uzaq bir yerdə ev kiralamış, tək-tənha orada yaşayırdım.
Evin də bütün işlərini özüm görürdüm. İkinci bir ailə də qurmamışdım, çünki evli olduğumu bilirdim, sadəcə gedib sahib çıxmaq istəmirdim.
Bəlkə də dörd ildən sonra yenidən qayıdıb getməyə utanırdım, yaxud da məni qəbul etməzlər deyə çəkinirdim.
Bir gün əsl möcüzə baş verdi.
Axşam düşürdü. Evə qayıdırdım. Yolun sağ kənarında daşın üstündə balaca bir qız uşağı oturub hönkür-hönkür ağlayırdı. Olardı yeddi - səkkiz yaşı. Balaca əllərini üzünə sıxmışdı. Ona yaxınlaşıb yanında əyləşdim. O sanki bunu hiss etmir, ağlamağına davam edirdi.
Bir az nəvazişlə və bir az da təəccüblə soruşdum,
-- Qızım nə olub, niyə ağlayırsan?
O əllərini üzündən çəkdi. Ağlamağını kəssə də dinmədi, sadəcə dərindən bir ah çəkdi.
Uşağın kədərli olduğu çöhrəsindən duyulurdu. Sanki kimsə onun qəlbini qırmışdı.

Hava olduqca soyuq idi. Külək uğuldayırdı. Uşağın əynində tək sadəcə bir qolsuz köynək və çox nazik bir şalvar olduğunu görüb təəccüblü soruşdum
--Qızım üşümürsən? Hava çox soyuqdu axı...
Qız titrək səslə dedi
-- Üşüyürəm..
dedim bəs niyə qalın geyməyibsən? Xəstələnərsən axı....
Qızcığaz sanki utandı və çəkinə-çəkinə astadan dedi:--- Qalın geyimlərim yoxdu ki....
Əynimdəki pencəyi çıxarıb uşağın çiyninə saldım.
O başını aşağı salıb, əllərini bir-birinə sıxıb durmuşdu.
Adını soruşdum dedi Aytacdır. Onunla bir xeyli söhbət etdikdən sonra məlum oldu ki, Aytac burada əyləşib həmişəki kimi anasını gözləyir.
Anası Səmayə xanım çörək sexində işləyir və birazdan gələcək, onlar evlərinə gedəcəklər.
Aytac asta səslə onu da əlavə etdi ki, həmişə anam evə tez gələrdi, bu gün nəsə bir az yubanıb.
Atasını isə heç tanımır, deyir atam bizi atıb gedib. Hara getdiyini isə bilmirəm.
-- Qızım, atan yenidən qayıdıb gəlsə nə edərsən, yenə də onu qəbul edib ata deyərsən, ya yox?
-- O qayıdıb gəlməz:- dedi
-- İndi onun başqa arvadı, uşaqları var. O bizi istəməz.. yox qayıtmaz... birdə gəlməz...
O bu sözləri deyərək yenidən ağlamağa başladı.
Ona çox qəlbim yandı, bağrıma basıb gözlərini sildim, pörtülmüş lalə yanaqlarından öpdüm. Dedim ağlama qızım gör nə deyirəm.
-- Atan səni çox sevir və haçansa qayıdıb gələcək, amma o elə bilir ki yenidən qayıdıb gəlsə sən onu çox istəməyəcək, ona ata deməyəcəksən. Bəlkə də ona görə gəlmir...
Bu sözü deyərkən uşağın üzünə soyuq bir təbəssüm qondu.
O dedi :- Çox istərəm ki, atam qayıdıb gəlsin, mənə təzə paltarlar, oyuncaqlar alsın.
Hamı kimi mənim də atam olsun.
Atam olsun ki, heç kim atan səni atıb gedib deməsin və mən də ağlamayım.
Ağlayanda bağrına basıb, gözümü silsin, qızım deyib saçlarımı sığallasın...
Çox istərəm...çox...çox....
Bu zaman Aytacın anası da işdən qayıtdı və qızını da götürüb evlərinə getdilər...
Mənsə o daşın üstündə bir xeyli oturub xəyala daldım.
Axı mən də bir atayam, mənim də yeddi yaşında bir balam var.
İndi mənim də qızım Aytac kimi ata yolu gözləyir bəlkə də...
O da istəyir k,i mən onu bağrıma basım, üz gözündən öpüb, saçlarına sığal çəkim. O da istəyir ki, ata nəfəsini hiss etsin. Daima arxasında duracaq, onun qayğısına qalacaq, hər nazını çəkəcək bir atasının olduğuna inansın.
Bu düşüncələrlə birbaşa evə yollandım.
Həmin o evə.
Dörd ildir tək - tənha qoyub getdiyim ailəmin yanına.
Qapını döydüm. Həyat yoldaşımın çöhrəsindəki gülüşlər, qızımın boynuma sarılıb məni bərk-bərk qucaqlaması...
- Atam, daha səni heç yerə buraxmayacam, sən həmişəlik mənim atam olacaqsan deməsi...
Sanki o evə zülmətdən bir işıq doğdu, elə bil dörd illik həsrətlərinə son qoyuldu o gün.
Mən onlardan üzürxahlıq etdim, onlar da məni bağışladılar və çox şad oldular.
Əllərimi göyə açdım. Rəbbimə şükr etdim
-- Ey ucalardan uca olan Aləmlərin Rəbbi, nə olaydı ki, kaş bir gün yolda gördüyüm o balaca qızın da atası əməlindən peşman olub öz ailəsinin yanına qayıdardı.
����������� ��������� ������ � �����-����������.
��� dle ������� ��������� ������� � �����.
���������� ���� ������ ��������� � ��� �����������.
Sorğu
Saytımızda hansı mövzulara daha çox yer verilməsini istəyirsiniz?


Son buraxılışımız
Facebook səhifəmiz
Təqvim
«    Dekabr 2022    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Reklam
Hava
Valyuta
Reklam

Sayğac
Ən çox baxılanlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəbər lenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto
Erməni tərəfdən Azərbaycan mövqeləri belə görünür... - VİDEO


Bütöv.az
Video
"Vətən Qəhrəmanları" Şəhid İlyas Nəsirov


All rights reserved ©2012 Butov.az
Created by: Daraaz.net Wep Developer By DaDaSHoV
MATERİLLARDAN İSTİFADƏ EDİLƏRKĦƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!